Informal Capital

Sherpa IC heeft de afgelopen jaren diverse investeringen in mooie bedrijven in verschillende markten en levensfases gedaan. Het team van Sherpa IC bestaat uit een slagvaardige groep professionals, die in de afgelopen jaren heeft bewezen succesvol investeringen te kunnen selecteren, arrangeren, beheren en uiteindelijk te verkopen.

Sherpa IC heeft een netwerk van diverse Informal Investors: (voormalige) ondernemers c.q. vermogende particulieren die hun kapitaal en ervaring inzetten ten behoeve van bedrijven die risicokapitaal nodig hebben.

Leidraad voor succes is dat met de investering van Sherpa IC een substantiële verhoging van de omzet en/of winstgevendheid van het bedrijf mogelijk gemaakt wordt. Hiermee biedt de investering perspectief op goed rendement voor de ondernemer en de investeerders of maakt voor ondernemingen een management buy-in / buy-out mogelijk. De trendbreuk die door de investering mogelijk wordt, betreft voor sterk groeiende ondernemingen vaak het aanboren van (risicodragend) kapitaal en/of nieuwe markten. Voor bedrijven in zwaar weer kan een geringe financiële injectie vaak de herstructurering mede mogelijk maken en mede door inzet van kennis en expertise de turn around worden gerealiseerd.

Bedrijven in de verschillende levensfasen – sterk groeiende bedrijven en bedrijven in zwaar weer – hebben baat bij een actieve betrokkenheid van de aandeelhouder bij het bedrijf. De problematiek is echter zeer verschillend: sterk groeiende bedrijven hebben te maken met steeds nieuwe kansen en uitdagingen in de markt en een complexer wordende organisatie. Bij bedrijven in zwaar weer is een nieuwe focus van belang en moet het bedrijf volgens die nieuwe focus gaan werken, terwijl in de buitenwereld het vertrouwen opnieuw moet worden opgebouwd. Dankzij haar uitgebreide ervaring met deze problematiek en haar netwerk van informal investors (ondernemers) en professionele partners is Sherpa IC zowel op financieringsgebied als in de specifieke management ondersteuning de goede partner.

Wellicht goed om binnenkort onder het genot van een kop koffie verder te praten over uw uitdaging!

WILT U WETEN WAT DE TOP VOOR UW ONDERNEMING IS? MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN PRESCAN.

hetweemselInformal Capital