Interim Consultancy

Een interim manager kan een uitkomst zijn als een onderneming tijdelijk capaciteit nodig heeft om zelf bijvoorbeeld een advies uit te voeren of veranderingen te implementeren. Bij Sherpa is het uitgangspunt dat de interim manager er is ten dienste van de onderneming en niet langer blijft dan noodzakelijk is.

Sherpa levert interim managers voor:
●Project- en verandermanagement;
●Financieel management op directie- en controllersniveau;
● Crisismanagement.

WILT U WETEN WAT DE TOP VOOR UW ONDERNEMING IS? MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN PRESCAN.

hetweemselInterim Consultancy