Intelligence Coaching

Veel ondernemers worden in beslag genomen door de waan van de dag. Het dagelijkse operationele management vraagt zoveel aandacht dat de toekomst er bekaaid vanaf komt. Sherpa biedt uitkomst door de langetermijndoelstellingen van een onderneming te herijken en een strategie te ontwikkelen die aansluit op de actuele omstandigheden.

Sherpa kan de ondernemer ook structureel ondersteunen bij de uitvoering van de aanbevelingen en acties. Samen met het management de voortgang bewaken, gebruik maken van voortschrijdend inzicht en anticiperen op ontwikkelingen in de markt. Al naar gelang de vraag van de opdrachtgever zijn wij de spiegel of de praatpaal van de ondernemer.
Constant blijven bijsturen op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende marktontwikkelingen is immers noodzaak.

WILT U WETEN WAT DE TOP VOOR UW ONDERNEMING IS? MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN PRESCAN.

hetweemselIntelligence Coaching