Over ons

Ondernemers verzeilen soms ongemerkt in situaties, waarin zakelijke dilemma’s en onverwachte ontwikkelingen steeds meer aandacht en energie opslorpen. Het overzicht verdwijnt en dan…
Dan is er Sherpa IC.

Sherpa brengt de top binnen bereik

Sherpa die ondernemers met een brede kennis en ervaring kan inzetten om de spiraal te doorbreken. Als partner van ondernemers die denken als ondernemers en de taal van ondernemers spreken. Die dankzij hun expertise in staat zijn opdrachtgevers zelf het pad naar de oplossing te laten (her)ontdekken. Die met een pre-scan en persoonlijke gesprekken een heldere analyse kunnen maken, aanbevelingen doen in de vorm van realistische doelstellingen en haalbare acties.
Sherpa IC helpt ondernemers om hun organisatie en team fit te maken om topprestaties te leveren. Ook als het de onderneming goed gaat, is het verhelderend om te weten hoe het nog beter kan. Waar verbeterpotentieel zit en hoe zij die het beste kunnen benutten. En hoe zij na het bereiken van de top de opgedane kennis en ervaring kunnen inzetten voor een structureel beter resultaat.

Een goed doordacht plan

De top bereiken en daarna topprestaties blijven leveren, is meer dan een zaak van uithoudingsvermogen, een goede conditie en ervaring. De bergsport laat zien dat het resultaat afhangt van een degelijke voorbereiding en een goed doordacht plan. Welke top wil je bereiken, welke routes leiden daarheen, wat is daarvan het gemak en wat zijn de afbreukrisico’s, welke middelen, deskundigheid en ervaringen zijn nodig, wat voor team heb je nodig, hoe motiveer je dat team om een topprestatie vol te houden, wanneer moet je temporiseren, wat zijn de specifieke risico’s van het afdalen en wat doe je met de ervaringen van deze klim?
Zo doende kun je als ondernemer ambitieuze plannen realiseren, onverwachte situaties aan en zo nodig snel schakelen naar alternatieven.
Vanuit deze overtuiging werken wij met ‘sherpa’s’ die gewend zijn ondernemers te dragen. Zij weten en kunnen veel, maar zijn in de eerste plaats dienstbaar aan de opdrachtgever. Bij ons blijft de ondernemer altijd aan het stuur zitten en de regie houden over de opdracht.

Ondernemingen kunnen altijd beter presteren

Ondernemers hebben in de loop der jaren een eigen routine opgebouwd bij het besturen van hun bedrijf. Dat werkt goed, want de ervaringen en gewoontes geven houvast. Totdat zich ontwikkelingen voordoen, waarin die routine tekort schiet. Niet iedere ondernemer is dan in staat snel te schakelen naar een andere benadering en aanpak.

Ons vak en al onze ervaring stellen ons in staat om een onderneming vanuit een veel breder perspectief te beoordelen en de ondernemer te helpen bij het ontwikkelen van alternatieven. Onze kracht is dat wij geen genoegen nemen met wat voor de hand ligt. Net als een huisarts nemen we de ‘pijn’ van de ondernemer serieus. Maar voor de diagnose kijken wij verder dan logisch lijkende conclusies en oplossingen. Daarom zijn cijfers voor ons minder heilig dan wat gangbaar is in de advieswereld. Cijfermateriaal is vaak niet meer dan de weerslag van problemen die elders in de onderneming spelen. In het management, de organisatiestructuur, het personeelsbeleid, de manier van werken en samenwerken, competenties of capaciteiten, de markt, de branche of het persoonlijk functioneren. Cijfers zijn voor ons het sluitstuk die hooguit onze conclusies kunnen bevestigen.
Onze pre-scan, persoonlijke gesprekken en analyse leiden nooit tot rapporten die omvang nodig hebben om indruk te maken. Wij geven de voorkeur aan een directe benadering. We brengen kort, bondig en eerlijk verslag uit van onze bevindingen. We maken een plan en zorgen ook voor een realistisch en werkbaar vervolg waarmee we samen met de ondernemer aan de slag kunnen. Dat wil zeggen: onderbouwde prognoses, concrete aanbevelingen en acties met een tijdsplanning.

Sherpa IC gaat altijd een stap verder

Onze werkwijze is eenvoudig en overzichtelijk. We brengen een onderneming volledig in kaart én maken een uitgebreide analyse van het speelveld waarin zij functioneert en de directe omgeving. We inventariseren kansen, maar ook de omstandigheden die de groei kunnen belemmeren of tot krimp leiden. We werken naar een concreet resultaat toe: naar oplossingen en alternatieve mogelijkheden en maken zichtbaar welke consequenties aan elke stap verbonden zijn.
Sherpa IC gaat altijd een stap verder dan wat gangbaar is. Wij geven de voorkeur aan de overtreffende trap. Wij brengen kennis en ervaring in, maar werken volgens het principe van co-ondernemerschap. Waar de hulp van specialisten noodzakelijk is, kunnen wij terugvallen op een uitgebreid netwerk met specifieke deskundigen die passen in onze manier van werken.
Wij komen tegemoet aan wat een opdrachtgever van een sparring partner verwacht: wij weten wat er moet gebeuren en helpen ondernemers bij het maken van plannen. We gaan een stap verder en staan de ondernemer terzijde bij het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen en het bereiken van de top van de berg die we hebben uitgekozen.
Wij zijn waar het begrip sherpa voor staat: betrouwbare gidsen die vanuit hun bijzondere kennis van het berggebied en met hun uitgebreide klimervaringen anderen daadwerkelijk in staat stellen de top te bereiken. De ouderwetse dragers die dienstverlenende partners zijn geworden.

WILT U WETEN WAT DE TOP VOOR UW ONDERNEMING IS? MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN PRESCAN.

hetweemselOver ons